Burn-out / Bore-out

Uit cijfers van het CBS en van TNO blijkt dat burn-out een groeiend probleem is. Het aantal mensen met een burn-out is tussen 2013 en 2017 toegenomen van 12,4% naar 14,6%.

Burn-out is in feite niets meer dan het eindstation van chronische stress. Stress die ontstaan is, omdat je dingen doet die niet bij je passen, waar je niet voor in de wieg gelegd bent. Uiteindelijk raak je lichamelijk, psychisch en emotioneel uitgeblust.

Als je ’s-morgens al uitgeblust opstaat, dan is het tijd voor verandering. Tijd om bewustere keuzes te maken. Ieder mens heeft (zoals verschillende hersenstudies hebben aangetoond) van nature behoefte om zijn of haar keuzes te maken. Maar wat zijn je keuzes? Waar kun je tussen kiezen? Uit onderzoek van Leotti & Delgado uit 2011 bleek dat alleen al de verwachting dat iemand een keuze mag maken, het beloningscentrum in de hersenen activeert. Met andere woorden: keuzes mogen maken geeft voldoening.

Als je je eigen keuzes wil maken, moet je wel weten wat je sterke en zwakke KernTalenten zijn. Kiezen voor zwakke KernTalenten kost energie. Kiezen voor sterke KernTalenten geeft energie.

Ook een bore-out is het eindstation van chronische stress. Bij een bore-out is het juist stress die ontstaan is door een gebrek aan prikkeling, afwisseling, voldoening. Je wordt niet voldoende uitgedaagd. Je verveelt je. Je kunt jezelf ook fysiek en mentaal vervelen als je actief aan het werk bent. Je verveelt je niet alleen als je weinig of niets om handen hebt.

Aan de basis van een bore-out ligt het niet ten volle kunnen uitleven van je sterke KernTalenten. Door deze KernTalenten niet ten volle uit te leven, raak je op termijn ook uitgeput.

Met een KernTalentenanalyse kun je de kans op een burn-out / bore-out voorkomen. Je krijgt inzicht in de KernTalenten die je energie geven, de KernTalenten waar je vooral geen energie in moet steken en de KernTalenten die je in je leven ten volle moet uitleven.