KernTalenten

KernTalenten staan niet op zichzelf. De componenten van elk KernTalent beïnvloeden elkaar. Ze versterken elkaar, heffen elkaar op, houden elkaar in evenwicht en/of verzwakken elkaar. Alle KernTalenten bij elkaar geven je dieperliggende oorspronkelijke laag van je persoonlijkheid weer. Ze verklaren waarom je soms een ongelooflijke drive voelt om iets te doen, iets waar je echt energie van krijgt.

De KernTalentenmethode is een unieke en waardevolle methode om je bewust te maken van je echte passie, talenten en interesses. De methode geeft je inzicht in waar je blij van wordt, waar je energie uithaalt en wat je motiveert.

De methode start met een vragenlijst. Deze vragenlijst brengt je terug naar je kindertijd (4 – 12 jaar). Het speelgoed waar je toen mee speelde geven je KernTalenten weer. Een kind kiest onbewust voor speelgoed, spelletje, activiteiten etc. die bij hem passen. Een kind wordt niet creatief door met lego te spelen, maar speelt met lego omdat het creatief is. De antwoorden op de vragen vormen de basis, van waaruit je KernTalenten worden bepaald.

Bij de KernTalentenanalyse worden je antwoorden geïnterpreteerd, gecombineerd en gekoppeld. Met als resultaat een uitgebreid persoonlijk verslag met een uniek KernTalentenprofiel.

Dit KernTalentenprofiel geeft je sterke KernTalenten, de minder sterke KernTalenten en de zwakke KernTalenten weer. Het inzetten van je sterke KernTalenten levert flow, voldoening en energie op. Het niet kunnen inzetten van sterke KernTalenten leidt tot frustratie, demotivatie, vermoeidheid etc. en kan uiteindelijk tot een bore-out leiden. Het (moeten) inzetten van je zwakke KernTalenten kost juist energie en leidt uiteindelijk tot een burn-out.

Met je KernTalentenprofiel kun je bewustere keuzes maken over wat wel/niet bij je past, waar je wel/geen energie van krijgt.